دوره آمادگی تافل iBT


اين دوره در دپارتمان تخصصي تافل اكادمي نوبل  به صورت منحصر به فردي ارائه مي گردد به اين معنا كه براي چهار گروه مختلف كه متقاضيان كسب نمره ٧٥- ٨٥- ٩٥ و ١٠٥ مي باشند كلاسها به صورت مجزا با اساتيد متخصص در هر نمره و در قالب كلاسهاي نهايتا چهار نفره برگزار مي گردد تا فرصت رسيدگي و رفع اشكال تك تك زبان اموزان وجود داشته باشد. لذا منابع اموزشي براي مهارتهاي Speaking- Listening- Reading - Writing -Grammar & Vocabulary براي هر نمره متفاوت و تخصصي ارائه مي گردد. طول دوره اموزشي تافل بسته به نمره هدف و فشردگي برگزاري كلاس بين دو الي پنج ماه مي باشد.