دوره مكالمه زبان انگليسی


دوره مكالمه زبان انگليسي از سطح مبتدي تا پيشرفته در اكادمي زبان نوبل با ويژگي هاي منحصر به فردي برگزار مي گردد. 
مهمترين مولفه اين دوره تاكيد بسيار زياد روي مكالمه و شنيدار زبان اموزان است. 
نهايتاً چهارنفره بودن كلاسها هم از مشخصات دوره مي باشد كه باعث اختصاص زمان كافي به زبان اموزان جهت صحبت، تمرين و تكرار مطالب سر كلاس خواهد بود و به صورت چشم گيري حجم كاري زبان اموزان در منزل را كاهش مي دهد.

اين دوره به صورت دو جلسه نود دقيقه اي- يا سه جلسه نود دقيقه اي در هفته- يا هر روز نود دقيقه- و يا هرروز سه ساعت برگزار مي گردد.
كلاس هاي ويژه اخر هفته هم به صورت ٣ ساعته در روزهاي پنجشنبه و يا جمعه برگزار مي گردد.
بعد از جلسه مشاوره و تعيين سطح بسته به سطح زبان اموز و نحوه حضور در كلاس مشخصا اعلام ميگردد كه طول دوره چقدر خواهد بود ولي مجموعا طول دوره به صورت دو ماهه- چهار ماهه - هشت ماهه و يا نهايتاً ١٠ ماهه ارائه مي گردد.