دوره بازرگانی


دوره بازرگاني
اين دوره در اكادمي نوبل در قالب دوره اي سه ترمه با ديدگاه توانمندسازي زبان اموزان در عرصه بازرگاني و تجارت طراحي شده و با نتايجي درخشان در سالهاي اخير شاهد رضايتمندي كامل دانشجويان از ماحصل دوره بوده ايم.
اين دوره در سه ترم مكالمات بازرگاني، مكاتبات بازرگاني، و مذاكرات بازرگاني به صورت مجزا برگزار مي گردد كه زبان اموزان بسته به نياز ميتوانند در يكي و يا هر سه دوره شركت نمايند.
در پايان دوره با حضور در ازمون جامع مدرك بين المللي BUSINESS ENGLISH MASTERY به زبان اموزان اعطا مي گردد.
جهت حضور در اين دوره سطح نسبي تسلط عمومي بر زبان انگليسي الزامي بوده و درصورتي كه زبان اموزي اين سطح را دارا نباشد ميتواند با حضور در دوره اي كوتاه در دپارتمان عمومي زبان نوبل به سطح مورد نظر رسيده و در دوره شركت نمايد. 
اين دوره كه يكي از موثرترين روشهاي اموزش مكالمه زبان انگليسي مي باشد با متدي كاملا نوين و به ثبت رسيده به نام اكادمي نوبل در كوتاهترين زمان و با كيفيتي فوق العاده برتر نسبت به ساير دوره ها شما را به نقطه پايان زبان اموزي و تسلط ميرساند. جهت كسب هرگونه اطلاعات ميتوانيد با هماهنگي قبلي با دفتر اكادمي در جلسه مشاوره و تعيين سطح تخصصي كاملاً رايگان شركت كرده و برنامه مدون اموزشي با توجه به نياز و بازه زماني مد نظرتان دريافت نماييد.